Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Istoric

Teritoriul comunei Hilișeu-Horia este situat în partea de nord al județului Botoșani. Comuna se învecinează : la Nord, comuna Pomîrla, la Est, comuna Ibănești și municipiul Dorohoi, la Sud, comuna Șendriceni, iar la Vest, comuna Dersca și frontiera cu Ucraina.

Satele componente ale comunei sunt următoarele: Hilișeu-Horia, Hilișeu-Cloșca, Hilișeu-Crișan, Ezer și Corjăuți.

Întemeierea comunei a început odată cu întemeierea satului Curt – astăzi Crișan pe moșia boierului Teodor Curt. Familia Curt era una dintre vechile familii de proprietari moldoveni. Boierul Vasile Curt (descendent a lui Teodor Curt) a construit în anul 1802 Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” în incinta proprietății sale. Casa proprietății Curt era despărțită de biserică printr-un zid de piatră. Osemintele ctitorului se află sub piatra mormântului din pronaosul bisericii.

Așezarea Hilișeu-Crișan, fostă Hilișeu-Curt este una dintre cele mai vechi așezări atestate documentar pe harta județului Botoșani.

Fii acestor meleaguri au participat la toate marile evenimente din istoria neamului și aceasta este consemnată în izvoarele istorice. În ambele războaie mondiale, majoritatea bărbaților au participat la luptă și în fiecare sat există o listă destul de însemnată cu acești eroi căzuți.

La intrarea în cimitirul din satul Hilișeu-Crișan cât și în mijlocul satului se găsesc ,,CRUCI ALE EROILOR” în amintirea celor căzuți pentru întregirea neamului, iar numele acestora se găsesc încrustate în piatră.

În satul Hilișeu-Crișan se găsesc două biserici: Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” cu valoare de monument construită în anul 1802, Biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” construită între anii 1997-2000 și capela care deservește cimitirul ctitorită în anul 1891 de către Gheorghe Dumitrescu.

Ultima actualizare: 12:32 | 11.04.2024

Sari la conținut