Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

I. Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, servicii și comerț a Consiliului Local al comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani:

1. BORCEA LUMINIȚA
2. BABLIUC CONSTANTIN
3. BALAN RODICA
4. GIREADĂ DUMITRU
5. CUDELCU VASILE

II. Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local al comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani:
1. BOȘINTĂ GHEORGHE
2. STOIAN REMUS
3. BABLIUC CONSTANTIN
4. MAXIM MIHAI CONSTANTIN
5. MUȘAT DĂNUȚ

III. Comisia pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport a Consiliului Local al comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani:
1. OLTEAN LĂCRĂMEOARA
2. MUȘAT DĂNUȚ
3. AMARIE MIHAELA
4. VATAVU SORIN
5. ANTON SORIN

Ultima actualizare: 12:32 | 11.04.2024

Sari la conținut